top of page

Okuryazarlık Gelişimleri

Aşağıdaki çizelgeler, çocuğunuzun her konu için öğrenme aşamasının faydalı açıklamalarıdır.

Bilgilendirici Yazı

Anaokulu Öncesi - 6. Sınıf

Bilgilendirici Okuma

2-6. Sınıflar

Açıklamalı yazı

Anaokulu Öncesi - 6. Sınıf

Anlatı Okuma

2-6. Sınıflar

Görüş Yazma

Anaokulu Öncesi - 6. Sınıf

bottom of page